Van groep naar team

We noemen een groep mensen die samen op een afdeling werken al snel een team, maar is dat ook echt een team of beter gezegd een echt team? In de meeste gevallen niet. Want om een echt team te zijn is meer nodig dan toevallig samen op dezelfde afdeling werken. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor managementteams.

Wat is er voor nodig om een team als echt team te laten functioneren?

In de eerste plaats heeft een team doelen nodig. Concrete doelen waarvan alle teamleden weten dat ze er zijn en waaraan daadwerkelijk gezamenlijk wordt gewerkt ze te realiseren. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelen. Deze doelen dienen haalbaar te zijn anders verdwijnt de drive ze te realiseren snel. Tweede belangrijke factor is vertrouwen. Is er vertrouwen in elkaar en in de organisatie. Vertrouwen de doelen samen te kunnen realiseren en vertrouwen dat de andere teamleden zich in gelijke mate inspannen om de doelen te bereiken? Wanneer het vertrouwen niet groot genoeg is ontstaat wantrouwen en subteam vorming. De derde factor is wederzijdse verantwoordelijkheid. Voelen de teamleden zich niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen taken en verantwoordelijkheden vanuit hun eigen functie maar ook voor die van de andere teamleden? Met andere woorden nemen zij moeiteloos en zonder morren elkaar waar als dit wenselijk of noodzakelijk is? De vierde factor is de wil samen een prestatie te leveren. Wordt de noodzaak gevoeld samen een prestatie te leveren en is de wil, bij alle teamleden, aanwezig om gezamenlijk een prestatie te leveren. In zekere zin is samenwerken een keuze. Veel mensen werken liever alleen. In dat geval is er onvoldoende noodzaak samen te werken.

Teambuilding: van groep naar team

Met deze wetenschap kunnen we kijken naar de verschillende teamvormen. Van werkgroep tot top-prestatieteam.

Een werkgroep Is een groep mensen die alleen bij elkaar komt om informatie uit te wisselen om vervolgens zelf weer verder te kunnen met hun eigen project of taak. Er is geen noodzaak samen een prestatie te leveren en deze wordt dan ook niet gevoeld.

Een schijnteam Er wordt wel de noodzaak gevoeld samen iets te presteren. Het team gevoel komt echter alleen voort uit saamhorigheid. De teamleden gaan bijvoorbeeld gezellig samen een drankje drinken op vrijdagmiddag of in hun vrije tijd met elkaar om. Het ontbreekt vaak aan teamdoelen of ze zijn niet voldoende bekend.

Potentieel team Een potentieel team ligt het dichts bij een echt team. De teamleden hebben de wil samen iets neer te zetten. De doelen zijn nog niet voldoende concreet en het ontbreekt aan een gezamenlijke werkwijze. Wel wordt al wederzijdse verantwoordelijkheid ervaren.

Echt team Een aantal mensen met verschillende vaardigheden of kennis die zich in gelijke mate inspannen om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. De doelstellingen zijn SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) en de teamleden voelen zich verantwoordelijk voor het geheel en dus ook elkaars taken en verantwoordelijkheden.

Topprestatie team De teamleden vormen een echt team wat naast het teambelang ook elkaar helpt succesvol te zijn en te ontwikkelen. Tijdens het werk en daarbuiten. De teamprestaties van een topprestatie team zijn aanzienlijk beter dan die van een echt team.

Waar staat uw team?

Kijkend naar de hiervoor beschreven factoren, waar staat uw team? En wat is er nodig uw team beter te laten presteren? Succes met werken aan uw team.

Ik wens u mooie teamprestaties!

Jeff Dadema
Teamtrainer Letsgoactive training groep

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *