23jaar

Training Effectief & Motiverend Leidinggeven – deel 1

In de training Effectief en Motiverend Leidinggeven leren wij julie leidinggevenden hoe zij effectief en op een motiverende mensgerichte wijze leiding kunnen geven aan hun team. In deze eerste trainingsdag leggen we een stevige basis om succesvol te zijn in de rol als leidinggevende. De leidinggevenden leren situaties in te schatten en met behulp van de juiste stijl actief  en mensgericht leiding te geven. Zo leren zij o.a. hoe je een goede instructie geeft, wanneer en hoe je taken delegeert en hoe je medewerkers actief coacht. Daarnaast gaan we aan de slag met het benutten van  ‘Managementmomenten van de waarheid’ en leren te sturen op gedrag en op een motiverende wijze feedback te geven. Na deze training kunnen de deelnemers groeien met Effectief & Motiverend Leidinggeven deel 2 en deel 3. Iedere training start met een blok Gevend Leiderschap, de mensgerichte leiderschapsstijl van nu. 

Leergebieden Training Effectief & Motiverend Leidinggeven deel 1

 • Basis elementen uit ons Gevend Leiderschap programma, mensgericht leidinggeven.
 • Empowerment, hoe geef je medewerkers de power het zelf te kunnen en doen.
 • De 5 Medewerker Persona’s die je helpen je strategie te kiezen.
 • Situationeel leidinggeven, taak- en mensgerichte stijlen actief leren toepassen.
 • Effectief en doeltreffend instrueren van medewerkers.
 • Leren motiverend te delegeren en actief groeimomentjes te creëren.
 • Coachend leidinggeven en het ‘Ask don’t tell Principe’ toepassen.
 • Effectief leren leidinggeven aan Generatie Z.
 • Lastige gesprekken voeren met minder gemotiveerde medewerkers.
 • Feedback geven met de Letsgoactive ‘Ik-Ik-Jij-methode’.
 • Hoe geef je complimenten met impact?
 • Dagelijks je team effectief trainen met onze 5-minuten training methode (optioneel).

We stellen de training uiteraard in overleg met jou op maat samen met onderwerpen waar jullie leidinggevenden beter van worden. De training kan daarbij voor zowel beginners als voor gevorderde leidinggevenden op maat worden gemaakt.

Resultaat Training Effectief & Motiverend Leidinggevend deel 1

Na de training zijn de leidinggevenden in staat hun team op een mensgerichte motiverende wijze effectief aan te sturen. Zij hebben de tools gekregen om in iedere situatie goed te kunnen handelen en te leiden en ondersteunen waar wenselijk en nodig. Zo weten de deelnemers wanneer welke leiderschapsstijl te gebruiken en hoe ze deze het beste kunnen inzetten. Er wordt meer ‘gevraagd’ dan ‘verteld’ aan medewerkers. De leidinggevenden zijn in staat hun team op een overtuigende en ‘gevende‘ wijze te leiden en te begeleiden.

Wij kunnen de training Effectief & Motiverend Leidinggeven zowel in het Nederlands als in het Engels verzorgen op iedere gewenste locatie.

Duur training: 1 volledige dag (van 3 in totaal)

De training Effectief & Motiverend Leidinggeven deel 1 maakt deel uit van een 3-luik. Als vervolg op Effectief & Motiverend Leidinggeven deel 1 bieden wij de volgende 2 trainingsdagen:

Effectief & Motiverend Leidinggeven deel 2
Effectief & Motiverend Leidinggeven deel 3

WIJ WERKEN O.A. VOOR:

 
ruim 850.000

mensen getraind

waarvan 150.000

in Givability®

met 12

trainers

actief in 5

landen

Maak een feestje van je werk!
nl