23jaar

Bij onze trainingen staat de veiligheid van de deelnemers en onze trainers voorop. Wij doen er alles aan om onze trainingen veilig te laten verlopen door een goede voorbereiding en begeleiding. Wij hanteren hierbij het Protocol Veilig Trainen waar wij mede-ontwikkelaar en voortrekker van zijn. Het Protocol Veilig Trainen bevat de veiligheids- en hygiëne maatregelen die wij nemen om veilig te kunnen trainen binnen de richtlijnen van het RIVM. Al onze trainers committeren zich aan dit protocol.

We hopen het natuurlijk niet, maar er is een kans dat we dit najaar wederom te maken krijgen met een Covid golf en de dreiging van een lockdown. Met de brancheorganisatie voor trainend Nederland NOBTRA hebben wij daarom een protocol gemaakt (en ingediend) voor het najaar, wat uiteraard pas van kracht wordt als dat echt nodig is. En wat wordt bijgesteld op basis van de actuele situatie. Uitgangspunt is het veilig mogelijk maken van trainen in een nieuwe Covid piekperiode.

Ben je zelf trainer en wil je het protocol downloaden, dan kan dat hier

PROTOCOL VEILIG TRAINEN

Najaar 2022 zoals ingediend bij het ministerie

Dit Protocol bevat de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen die genomen kunnen worden door (beroeps)trainers- en opleiders om veilig trainen binnen de richtlijnen van het ministerie mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van zowel de deelnemers als de trainer voorop.

Wanneer er nieuwe eisen en richtlijnen komen vanuit de overheid zal dit Protocol door de NOBTRA worden bijgesteld of aangevuld. Doelstelling is het creëren van veilige trainingen waarbij ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd worden.

1.0  1,5 meter afstand

 • De trainer zorgt en ziet erop toe dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, ook bij oefeningen en andere werkvormen.
 • De trainer geeft voorafgaand aan de training en bij de start van de training nadrukkelijk aandacht aan en uitleg over social distancing m.b.t. de training.
 • De deelnemers aan de training hebben vaste zitplaatsen.
 • Bij verplaatsingen wordt het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd.

2.0  Hygiëne

 • Trainers en deelnemers volgen de RIVM Covid-maatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
 • Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.
 • Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op corona, zal voor vervanging van de trainer worden gezorgd of wordt de training verschoven. Dit geldt ook als iemand in het huishouden van de trainer koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona.

3.0  Locatie – Professionele accommodatieverschaffers & eigen locatie

Wanneer de training plaatsvindt bij een professionele accommodatieverschaffer vergewissen wij ons er vooraf van dat er altijd van dat er een Covid-protocol van kracht is. Naast en in aanvulling van dit Protocol Veilig Trainen, gelden de specifieke voorschriften en maatregelen die accommodatieverschaffers voor de trainingslocatie treffen. Wij communiceren deze specifieke maatregelen zoveel mogelijk vooraf met de deelnemers. De verantwoordelijkheid voor de hieronder genoemde punten vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de accommodatieverschaffer. De accommodatie dient minimaal te voorzien in:

 • Dat van begin tot eind de 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel de trainingsruimte als in algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen.
 • Dat de trainingsruimte goed geventileerd wordt. Bij voorkeur geopend(e) ra(a)m(en).
 • Dat er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn, o.a. voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en thee faciliteiten.
 • Dat de medewerkers van de accommodatie zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen en alert zijn op het navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.

3.1  Locatie – Bij de klant – In-company

Wanneer de training plaatsvindt in de accommodatie van de klant, op de vloer of in een vergaderruimte geldt het volgende:

 • De klant is verantwoordelijk voor een 1,5 meter beleid binnen het gebouw waar de training of opleiding plaatsvindt. De training vindt qua locatie-eisen volledig plaats onder verantwoordelijkheid van de klant.
 • In de trainingsruimte is de trainer verantwoordelijk voor het naleven van de punten genoemd onder 1.0 en 2.0, 4.0 en 5.0.
 • De trainer vergewist zich voorafgaand aan de training of de accommodatie volstaat en de training binnen dit Protocol Veilig Trainen kan plaatsvinden.

4.0  Werkvormen

 • Er worden louter werkvormen gebruikt waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot elkaar.
 • Voorafgaand aan iedere werkvorm geeft de trainer aan de deelnemers duidelijke instructie met nadruk op het naleven van de 1,5 meter afstand tot elkaar.

5.0  Gedrag tijdens de training

 • De trainer geeft duidelijke instructies voorafgaan aan de training over ‘social distancing’ tijdens de training.
 • Alle aanwezigen bij de training gebruiken vooral hun gezonde verstand en hebben vooral een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de basisregels, dit protocol en de algemene maatregelen van het RIVM.
 • De trainer is gerechtigd om een deelnemer die zich niet aan de veiligheids- en hygiëne instructies houdt, te verzoeken de training te verlaten.

6.0  Aanvullende maatregelen

Naarmate het aantal besmettingen verder toeneemt zullen wij het protocol weer verder aanscherpen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het verder stimuleren van zoveel mogelijk online te trainen, het breder inzetten van mondkapjes en in het uiterste geval een verplichte PCR test vooraf.

7.0  Updates

Dit protocol zal worden bijgewerkt bij iedere aanpassing van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Bij iedere update vervalt automatisch de vorige versie. Voor de laatste versie van dit Protocol, raadpleeg de website van NOBTRA (https://nobtra.nl).

Bronvermelding:
– Het RIVM
– Branchevereniging CLC Vecta
– Mr. J. van der Woude-Verstrijden, Jurist bij De Raadgevers
– Drs. D.M. Bovée, Internist in het IJsselland Ziekenhuis

Veilig trainen doe je bij Letsgoactive training groep!
nl