Bij onze trainingen staat de veiligheid van de deelnemers en onze trainers voorop. Wij doen er alles aan om onze trainingen veilig te laten verlopen door een goede voorbereiding en begeleiding. Wij hanteren hierbij het Protocol Veilig Trainen waar wij mede-ontwikkelaar en voortrekker van zijn. Het Protocol Veilig Trainen bevat de veiligheids- en hygiëne maatregelen die wij nemen om veilig te kunnen trainen binnen de richtlijnen van het RIVM. Al onze trainers committeren zich aan dit protocol.

Ben je zelf trainer en wil je het protocol downloaden, dan kan dat hier

PROTOCOL VEILIG TRAINEN

– bijgewerkt n.a.v. de aangescherpte maatregelen per 26 november 2021 –

Dit Protocol bevat de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen die genomen kunnen worden door (beroeps)trainers- en opleiders om veilig trainen binnen de richtlijnen van het ministerie mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van zowel de deelnemers als de trainer voorop.

Wanneer er nieuwe eisen en richtlijnen komen vanuit de overheid zal dit Protocol door de NOBTRA worden bijgesteld of aanvult. Doelstelling is het creëren van veilige trainingen waarbij ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd worden, steeds volgens de dan geldende regels.

1.0  1,5 Meter afstand tot elkaar

 • De trainer zorgt en ziet erop toe dat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, ook bij oefeningen en andere werkvormen.
 • De trainer geeft voorafgaand aan de training en bij de start van de training nadrukkelijke aandacht aan en uitleg over social distancing m.b.t. de training.

2.0  Hygiëne

 • Trainers en deelnemers volgen de RIVM Covid-maatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
 • Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.
 • Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op corona, zal voor vervanging van de trainer worden gezorgd of wordt de training verschoven. Dit geldt ook als iemand in het huishouden van de trainer koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona.

3.0  Professionele accommodatieverschaffer of horecagelegenheid 

Wanneer de training plaatsvindt bij een professionele accommodatieverschaffer vergewist de trainer zich er vooraf van dat er altijd van dat er een 1,5 meter protocol van kracht is. De verantwoordelijkheid voor de hieronder genoemde punten vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de accommodatieverschaffer. De accommodatie dient minimaal te voorzien in (overeenkomstig de normen van branchevereniging CLC-Vecta):

 • Dat van begin tot eind de 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel de trainingsruimte als in algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen.
 • Dat er goede ventilatie is in de trainingsruimte. Bij voorkeur geopend(e) ra(a)m(en).
 • Dat er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en thee faciliteiten, lunch en diner mogelijkheden en andere catering-gerelateerde wensen.
 • Dat de medewerkers van de accommodatie zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen en alert zijn op het navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.
 • In de Horeca is een Corona toegangsbewijs en een vaste zitplaats per deelnemer verplicht.
 • Het is mogelijk te lunchen, ook hiervoor is een Corona toegangsbewijs nodig.

3.1  Locatie – Bij de klant – in-company & eigen locatie

Per 13 november mogen op eigen, besloten locaties, business centra en in company, trainingen plaatsvinden met een dringend advies om 1,5 meter norm te handhaven. Een coronatoegangsbewijs is (nog) niet nodig. Wanneer de training plaatsvindt in de accommodatie van de klant, op de vloer of in een vergaderruimte geldt het volgende:

 • De klant is verantwoordelijk voor een 1,5 meter beleid binnen het gebouw waar de training of opleiding plaatsvindt. De training vindt qua locatie-eisen volledig plaats onder verantwoordelijkheid van de klant.
 • In de trainingsruimte is de trainer verantwoordelijk voor het naleven van de punten genoemd onder 1.0 en 2.0, 4.0, 5.0 en 6.0.
 • De trainer vergewist zich voorafgaand aan de training of de accommodatie volstaat en de training binnen dit Protocol Veilig Trainen kan plaatsvinden.

4.0  Werkvormen

 • Er worden alleen werkvormen gebruikt waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot elkaar.
 • Voorafgaand aan iedere werkvorm geeft de trainer aan de deelnemers duidelijke instructie met nadruk op het naleven van de 1,5 meter afstand tot elkaar.

5.0  Gedrag tijdens de training

 • De trainer geeft duidelijke instructies voorafgaan aan de training over ‘social distancing’ tijdens de training.
 • Alle aanwezigen bij de training gebruiken vooral hun gezonde verstand en hebben vooral een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de basis regels, dit protocol en de algemene maatregelen van het RIVM.
 • De trainer is gerechtigd om een deelnemer die zich niet aan de veiligheids- en hygiëne instructies houdt, te verzoeken de training te verlaten.

6.0  Verplichte eindtijd training

Trainingen mogen overdag fysiek plaatsvinden tussen 05.00 en 17.00 uur.
Online trainen kan en mag uiteraard wel na 17.00 uur.

7.0  Updates

Dit protocol zal worden bijgewerkt bij iedere aanpassing van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Bij iedere update vervalt automatisch de vorige versie. Voor de laatste versie van dit Protocol, raadpleeg de website van NOBTRA (https://nobtra.nl).

Bronvermelding:
– Het RIVM
– Branchevereniging CLC Vecta
– Mr. J. van der Woude-Verstrijden, Jurist bij De Raadgevers
– Drs. D.M. Bovée, Internist in het IJsselland Ziekenhuis

Maak een feestje van je werk!
nl